“ซุปเปอร์บอล” น็อก “หรั่งขาว” ยก 4 คู่เอก ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้ ที่ปัตตานี

คู่ที่ 3 รุ่น 123 ปอนด์ “ดีเซลเล็ก ว.วันชัย” แพ้ “ปืนกล ต.สุรัตน์”

คู่ที่ 4 รุ่น 135 ปอนด์ (คู่เอกนำรายการ) “หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ” แพ้น็อก “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99” ยกที่ 4

คู่ที่ 5 รุ่น 137 ปอนด์ (รองคู่เอก) “แก้วกังวาน พลิ้ววาโย” แพ้ “มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี”

คู่ที่ 6 รุ่น 115 ปอนด์ “พลังหนุ่ม เกียรติชัยยุทธ” แพ้ “จ้าวนรา ร.ร.นราธิวาส”

คู่ที่ 7 รุ่น 114 ปอนด์ “ล้านเกล้า ศิษย์นายกโอ๊ะ” ชนะ “ยอดกฤษฎา ทูบีรีสอร์ท”

คู่ที่ 8 รุ่น 44 KG. “เพลง เอราวัณ” ชนะ “ทะเลเงิน ก.จันทุณี”

คู่ที่ 9 รุ่น 115 ปอนด์ “วังไพร แบงค์ยูโร” แพ้ “เพชรกาฬสินธุ์ ศ.ชัยเจริญ”

อนึ่ง มหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย “ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้” ถือเป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬามวยอาชีพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และเป็นสร้างความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันมวยไทยมีความปลอดภัยหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรณรงค์ให้ประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจมีทัศนคติที่ดี และกลับมาให้ความนิยมต่อกีฬามวยไทยอีกครั้ง หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19.

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/sport/fightsport/muaythai/2049905
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/sport/fightsport/muaythai/2049905