“ชบาแก้ว U20” แบโผ 30 แข้ง เตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

4.ปาลิตา จินดาศรี สโมสรหินโคน ยูไนเต็ด

5.สุภาพร อินทรประสิทธิ์ สโมสรกรุงเทพมหานคร

6.กฤติยา มูลรัง สโมสรหินโคน ยูไนเต็ด

7.ธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม สโมสรขอนแก่น ซิตี้

8.ทธิ สุจริตกุล สโมสรบี.เอส.แอล. ดับเบิ้ลยูเอฟซี

9.แอนนี่ แสนกล้า สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

10.อาทิตยา ตนวัฒนาไพบูลย์ สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

11.ชัชฎากานต์ แดวากม สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

12.ชนินาถ เนียมไธสง สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

13.พรชิตา แท่นประทุม สโมสรกรุงเทพมหานคร

14.นวลอนงค์ หมื่นศรี สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี

15.ธัญชนก จั่นศรี สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

16.อริษา ไกรนรา สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี

17.ชัชวัลย์ รอดทอง สโมสรกรุงเทพมหานคร

18.ธวันรัตน์ พรมทองมี สโมสรสโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

19.ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

20.ฟ้าสว่าง เกตุแก้ว สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี

21.สมัญญา ภูรวัลย์ สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

22.พลอยชมพู สมนึก สโมสรบีจี บัณฑิตเอเชีย

23.ชฎานุช ตันติภาธร สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี

24.ภัทรนันท์ อุปชัย สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

25.จันทิมา โชติรัตน์ สโมสรลพบุรี ซิตี้

26. สุชานันท์ สิงห์ทอง สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

27. จณิสตา จินันทุยา สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

28. ชิดชนก วันจะก๋า สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

29. อนุภา น้อยเหนื่อย สโมสรขอนแก่น ซิตี้

30. จีน่า ทองพันธ์ สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องมารายงานตัว ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำการฝึกซ้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/sport/thaifootball/changsuek/2042031
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/sport/thaifootball/changsuek/2042031