“ญาตาวี” คว่ำ “วรรษชล” 2-1 ลิ่วรอบ 16 คน ในศึก “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพฯ”

สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ หญิงเดี่ยว รอบสอง (32คน) ณัฐนิดา หลวงแนม (มือวาง2-สุโขทัย) ชนะ ภัณฑิลา นามวงศ์ (กทม.) 6-0, 6-0, พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ (มือวาง8-ฉะเชิงเทรา) ชนะ สุวีร์ชยา บุญเลี้ยง (ชลบุรี) 6-0, 6-0, ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ (มือวาง9-กทม.) ชนะ มงกุฎรัตน์ ทุสาวุฒิ (กทม.) 6-0 Retd.,รดา มานะทวีวัฒน์ (กทม.) ชนะ เมลิสสา เซ (กทม.) 6-1, 1-6, 6-3
ชายเดี่ยว รอบสอง (64คน) วิชยา ตรงเจริญชัยกุล (มือวาง1-กทม.) ชนะ ธนัชพนธ์ สง่าเพิ่มพูน (กทม.) 6-1, 6-3, กษิดิศ สำเร็จ (มือวาง2-กทม.) ชนะ ฟ้า ศิริวิโรจน์ (ชุมพร) 6-0, 6-0, คงทรัพย์ คงคา (มือวาง4-กทม.) ชนะ พลัฏฐ์ พันธุรัตน์ (กทม.) 6-2, 6-1, ฐานทัพ สุขสำราญ (มือวาง6-ลพบุรี) ชนะ สิรธีร์ ฉิมอ้อย (ปทุมธานี) 6-1, 6-1, กฤติน โกยกุล (มือวาง7-พังงา) ชนะ ชนาธร กางทอง (สกลนคร) 6-1, 6-1, ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ (กาญจนบุรี) ชนะ ณัฐดนัย สินเจริญวัฒนา (ชุมพร) 6-1, 6-3, แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ (กทม.) ชนะ รัชพล สง่าเพิ่มพูน (กทม.) 6-2, 6-4

ศรัญพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์ (นนทบุรี) ชนะ ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา (ชุมพร) 6-2, 6-3, ลีโอ วิฑูรย์เธียร (สมุทรปราการ) ชนะ ปรัชญา ใบบ้ง (กทม.) 6-1, 7-6 (6), ธีรดนย์ ต่อตระกูล (กทม.) ชนะ ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ (อุดรธานี) 6-4, 7-6 (5), ชญานนท์ แก้วสุทอ (สระบุรี) ชนะ กฤติน แอบเอี่ยม (กทม.) 6-4, 6-1, ภูมิ สอนบุตรนาค (กทม.) ชนะผ่าน พล วัฒนกูล (ปทุมธานี), ยุทธนา เจริญผล (อ่างทอง) ชนะ นนธ์ทนัต คัมภิราบุตร (นครราชสีมา) 6-1, 6-0, ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย (ภูเก็ต) ชนะ โชติวัฒน์ แน่นอุดร (กทม.) 6-3, 6-0

ต้นกล้า มุละดา (ลำพูน) ชนะ นิธิวัต จิตต์แย้ม (ชลบุรี) 6-1,6-2, แทนตะวัน แมคจิโอริ (กทม.) ชนะ สิริวัฒน์ คะประสิทธิ์ (กทม.) 6-3, 6-1, วรุตม์ ก่อเกียรติถาวร (กทม.) ชนะ คมธัช กิตตโชค (กทม.) 6-4, 6-3, เฮนดริก โกรฮ์บรึกเกอร์ (กทม.) ชนะ กิติรัตน์ เกิดลาภี (กทม.) 7-6 (4), 6-4, อนพัช ทิมางกูร (กทม.) ชนะ เศรษฐวุฒิ สินภิบาล (กทม.) 6-1, 6-1, นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ชนะ กาจพล สุขกันหา (นนทบุรี) 6-0, 6-2, สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) ชนะ ฉัตริน วารีศรี (นนทบุรี) 7-5, 4-6, 6-0

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/tennis/2038391
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/tennis/2038391