โหมโรงซีเกมส์ 2025

คุณบี และแฟนกีฬาที่ติดตามข่าวสารคงจะพอทราบกันดีแล้วว่า มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ซึ่งถือว่าเป็นเกมอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ในปลายปีนี้ประเทศเวียดนามจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และในอีกสองปีข้างหน้า เพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชา ก็พร้อมที่จะแสดงศักยภาพในการรับหน้าเสื่อจัดการแข่งขันเช่นเดียวกัน

ข่าวแนะนำ

ที่น่าสนใจกีฬาซีเกมส์ หรือเซี๊ยพเกมส์เดิมนั้น ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นต้นทางของการก่อเกิดให้มีการจัดการแข่งขันจนล่วงเลยมาถึงวันนี้ ถือได้ว่ารายการนี้เป็นมิติที่สังคมกีฬาบ้านเรา และเพื่อนบ้านต่างจับตาว่า ใครคือเจ้าของวงการกีฬาในอาเชียนอย่างแท้จริง

และจากการติดตามความเคลื่อนไหวของการเรียงลำดับของชาติที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 33 ในปี ค.ศ.2025 นั้น โอกาสได้เวียนมาบรรจบที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่ง

ต่อกรณีสยามประเทศ กับเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์นั้น คุณบี และแฟนๆ กีฬาจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ เมื่อไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งใด สถานที่หรือเมืองที่รองรับเกมในรายการนี้ มักจะอุบัติขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองหลวงเท่านั้น ทั้งนี้เพราะด้วยเหตุผลของศักยภาพในความพร้อมด้านต่างๆ

แต่เมื่อโลกเปลี่ยน ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐบาลตลอดจนผู้บริหารในวงการกีฬาของไทยในระยะหลังที่ต้องการจะกระจายโอกาส และความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเกมในรายการนี้ จึงเป็นที่มาของการนำไปสู่การจัดในจังหวัดที่มีความพร้อมเช่นที่เชียงใหม่ และนครราชสีมา

ซึ่งทั้งสองจังหวัดที่กล่าวมานั้น ผู้บริหาร ข้าราชการ คนในวงการกีฬาตลอดจนประชาคมทุกภาคส่วน ต่างทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจนสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

สำหรับซีเกมส์ในปี 2025 นั้น ก่อนหน้านี้มีบางจังหวัดหรือบางเมืองได้แสดงออกในการที่จะรับอาสาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น อุบลราชธานี พัทยา หรือสงขลา แต่ข่าวคราวก็เงียบหายไป แต่จู่ๆ เมื่อเร็วๆ นี้การโหมโรงเพื่อเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็ผุดขึ้นโดย 3 จังหวัดในกลุ่มอันดามันซึ่งประกอบด้วย ตรัง กระบี่ และภูเก็ต

ต่อกรณีนี้ นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) เพื่อเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ณ ประเทศไทย

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นรองประธานคณะทำงาน รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ สำหรับเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การที่ 3 จังหวัดในกลุ่มอันดามัน เสนอตัวในครั้งนี้ เพราะจังหวัดเหล่านั้นได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City ที่มีความพร้อมในศักยภาพ หรือมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

รวมทั้งยังครบครันในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สนามกีฬา ที่พัก และอื่นๆ สำหรับรองรับการจัดการแข่งขัน และที่สำคัญทั้ง 3 จังหวัดเป็นศูนย์รวมของพหุศิลปวัฒนธรรม อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวอันลือชื่อซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

จากความพร้อมดังกล่าว ยังเป็นการตอบโจทย์การจัดการแข่งขันกีฬาแนวใหม่ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่จะกระจายการจัดการแข่งขันกีฬาไปในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นและการเอาจริงเอาจัง กับการเสนอตัวสำหรับการได้มาซึ่งโอกาส และเกียรติของชาวอันดามันนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามในหนังสือขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ

ซึ่งสาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสะท้อนให้เห็นว่า 3 จังหวัดฝั่งอันดามันมีศักยภาพมีความพร้อมในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เลื่องลือ และดังกระฉ่อนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ยืนยันว่า วันนี้จากการติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคมในพื้นที่พบว่า ทั้งภาคราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชนต่างขานรับกับการที่จะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทย

หลังจากนี้ คณะทำงานจะเร่งจัดทำข้อมูล และประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำข้อมูลพื้นฐานเสนอการขอเป็นเจ้าภาพผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการหรือขั้นตอน

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ไม่ทราบว่าคุณบี และผู้บริหารในวงการกีฬาหรือรัฐบาลจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่สำหรับผู้เขียนเชื่อว่า ความกล้าในการเปิดตัวตีปี๊บเพื่อโหมโรงสำหรับซีเกมส์ปี 2025 ของพี่น้องร่วมชาติฝั่งอันดามันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะเป็นทางเลือกของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และกระตุ้นให้จังหวัดหรือเมืองที่จะเสนอตัว

จะมัวถือคติ “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” คงจะไม่ได้การ ยิ่งยุคดิจิทัล หรือยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่นับวันจะสูงขึ้นตามลำดับด้วยแล้ว คำกล่าวที่ว่า “ฟอร์มดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง” น่าจะนำมาใช้ได้

หรือคุณบี จะร่วมปันความคิดอย่างไรบ้าง

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

………….

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ กับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ อย่างซีเกมส์ ของ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

เคยมีการพูดกันตั้งนานแล้วว่า เราควรเอามหกรรมกีฬาระดับอินเตอร์ไปลงทางภาคใต้ดินแดนด้ามขวานทองกันบ้าง

ถือโอกาสในช่วงที่เราจะฟื้นประเทศหลังวิกฤติโควิด-19

ด้วยการใช้กีฬาเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับคืนมาดังเดิมสิครับ

รับรองงานนี้ไม่น่ามีใครค้าน..อย่างแน่นอน !!!

บี บางปะกง

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/others/2032616
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/others/2032616