3 จังหวัดฝั่งอันดามัน จับมือยื่น กกท. เสนอตัวจัดซีเกมส์ 2025

3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ตรัง, กระบี่ และภูเก็ต เอาจริง เตรียมยื่นเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โอลิมปิกไทย และกระทรวงกีฬา รับไว้พิจารณาขอให้เป็นเมืองเจ้าภาพ ในโอกาสที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะเวียนกลับมาจัดที่ไทย ในปี ค.ศ.2025 เชื่อมั่นมีความพร้อมรอบด้าน โดยก่อนหน้านี้จังหวัดอุบลราชธานี ก็เคยแสดงจุดยืนยื่นความประสงค์ต้องการเป็นเมืองเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์เช่นเดียวกัน

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามประกาศจังหวัดตรังแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 3 จังหวัดฝั่ง
อันดามัน ตรัง, กระบี่ และภูเก็ต เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และผู้อำนวยการสำนัก– งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นรองประธานคณะทำงาน รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ

ข่าวแนะนำ

สำหรับเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ.2025) ที่จะเวียนมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับการที่ 3 จังหวัดในกลุ่มอันดามันเสนอตัวในครั้งนี้เพราะจังหวัดเหล่านี้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City ที่มีความพร้อมในศักยภาพหรือมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งยังครบครันในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สนามกีฬา ที่พัก และอื่นๆ สำหรับรองรับการจัดการแข่งขัน และที่สำคัญทั้ง 3 จังหวัดเป็นศูนย์รวมของพหุศิลปวัฒนธรรม อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวอันลือชื่อซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และที่สำคัญจากความพร้อมดังกล่าว ยังเป็นการตอบโจทย์การจัดการแข่งขันกีฬาแนวใหม่ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะกระจายการจัดการแข่งขันกีฬาไปในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายณรงค์กล่าวต่อว่า หลังจากคณะทำงานจัดทำข้อมูลและประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้นำข้อมูลเสนอการขอเป็นเจ้าภาพผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศ ไทยฯ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปอนึ่ง ก่อนหน้านี้จังหวัดอุบลราชธานีก็เคยออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะเสนอขอรับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เช่นเดียวกัน.

อ่านเพิ่มเติม…

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/others/2031128
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/others/2031128